Nie jesteśmy istotami ludzkimi mającymi doświadczenie duchowe. Jesteśmy istotami duchowymi mającymi ludzkie doświadczenie.