Trzy czwarte życia trawimy na chceniu bez uczynku i na uczynkach bez chcenia.